Důlní služby


 

Montanika z.s. – Důlní služby

je společností, která se zaměřuje na poskytování služeb, servisu a technické podpory v oblasti hornictví a podzemního stavitelství. Naší specializací jsou zejména osobní důlní svítidla a jejich příslušenství, sebezáchranné přístroje, pomůcky pro provádění trhacích prací a příslušenství pro expanzní rozpojování.

Osobní důlní svítidla a příslušenství

Společnost Montanika z.s. – Důlní služby je výhradním zástupcem společnosti TJL Ltd. Na český a slovenský trh dodáváme především moderní, lehká osobní důlní svítidla nové generace, vybavené výkonnými a lehkými Li-on bezúdržbovými akumulátory.  Sortiment je průběžně modernizován v závislosti na zavádění technických novinek do praxe. Roční produkce těchto svítidel dosahuje počtu 250 000 ks, které jsou mimo český a slovenský trh dodávána především do důlních provozů v Jihoafrické republice, Chile, USA a mnoha dalších zemí.


Naše osobní důlní svítidla nové generace znamenají značný pokrok a zjednodušení při jejich provozu a údržbě, což samozřejmě znamená i výraznou finanční úsporu při jejich provozu. Tato svítidla jsou napájena lithium-iontovými akumulátory, které jsou po celou dobu své životnosti naprosto bezúdržbové. Odpadá tím nutnost hospodaření s nebezpečnými látkami, obsaženými v elektrolytech louhových, popř. kyselých akumulátorů, a tím nutné vybavení lampoven dle platných báňských předpisů, včetně větrání provozoven. Světelný zdroj svítidla je tvořen sestavou vysoce výkonných svítivých LED diod a je řešen (obdobně jako u klasických důlních svítidel) jednou výkonovou diodou pro provozní osvětlení a šesti menšími úspornými diodami pro nouzové osvětlení. Konstrukce světelného zdroje a geometrie paraboly zrcadla je počítačem optimalizovaná pro získání maximálního světelného výkonu. Pokrytí lokální plochy světlem a dálkový dosvit svítidla je mnohem kvalitnější než u důlních svítidel klasických konstrukcí. Barevné spektrum světla se blíží spektru denního světla a působí tak mnohem přirozeněji než u klasických žárovkových svítidel. Spínač osvětlení na svítidlech je řešen jako tlačítkový, je zakryt silnou gumovou membránou a tím je mnohem méně náchylný na poškození znečištěním v těžkém hornickém provozu (bláto, písek, betonový spad při stříkání, apod.), než rotační spínač obdobných svítidel. Nesporně největší výhodou těchto svítidel je velikost pouzdra akumulátoru a jeho nízká hmotnost. Svítidla jsou prioritně určeny k nošení na opasku, ale velikost pouzdra akumulátoru umožní jejich nouzové bezproblémové umístění i za pracovní oděv či do kapsy. Hmotnost celého svítidla (typová řada KL6L7M) činí pouhých 480 a 500 (typová řada KL6L7MT4 a KL5L2M) gramů! Takto „těžká“ svítidla již pracovník skutečně nevnímá jako zátěž. Samozřejmě je možné dodat lampy s integrovaným akumulátorem, určené k umístění na přilbě (typ KL2L7M, hmotnost 200 g, tzv. bezkabelový typ). Všechny komponenty svítidel jsou kryty pevným a těsným pouzdrem, svítidlům nevadí běžné nárazy a pády, ani mělké zanoření do vody (pád do vody či potřeba svítit pod hladinou vody, atd.). Svítidla jsou koncipovány pro použití při nakládání s výbušninami při provádění trhacích prací, ale také pro prostředí dolů s výskytem výbušných plynů a par (svítidlo řady KL5L2M má certifikát ATEX – vydal Explolabs Ltd. pod č. XPL/9609/08386 pro podzemní prostředí uhelných dolů s výskytem výbušného metanového prostředí do limitní teploty 135 ºC – Ex IM1 ia I/IIC T4). Další výhodou je velký kapacitní přesah doby svícení, kdy svítidla plně kapacitně vyhoví i dvanáctihodinovým směnám. I při svícení na hlavní světlo vydrží svítidla min. 16 hodin, na lokální (tzv. „nouzové“) osvětlení vydrží svítidla svítit min. 45 hodin. Tím může být pokryta potřeba osvětlení i při mimořádných událostech nebo při likvidaci havárií v podzemí, následně je možné snížení počtu svítidel na pracovištích (je možno počítat s prodlouženou dobou svícení). Nesporně největší výhodou těchto svítidel je absolutní nezávislost na klasických lampárnách, kdy je dobíjení možno provádět všude tam, kde je k dispozici zásuvka na 230V AC a kde je možné umístit přenosné dobíječe do suchého prostředí.

Dobíjecí stanice důlních osobních svítidel („lampárny“)

Dobíjecí stanice pro osobní důlní svítidla jsou koncipovány jako modulární stavebnice. Tato stavebnice sestává z tzv. individuálního nabíječe (nabíječ pro jednu lampu, lze ho použít obdobně jako nabíječku např. na mobil), nosičů dobíječů a doplňkového vybavení. Nosiče dobíječů konstrukční řady ND jsou určeny k vybavení dobíjecích stanic pro lampy všech typových řad KLxLxM. Nosiče dobíječů jsou vyráběny jako modulární, s typickými počty 12, 24, 48, 72 nebo 96 nabíjecích pozic. V nosiči dobíječů může být variantně umístěno takové množství dobíječů, které vyhovuje danému pracovišti – přebytečné pozice není nutno použít a osazují se záslepkami. Nosič dobíječů ND24 lze dodávat jak ve variantě stolní (ND24S), tak ve variantě závěsný (ND24Z).  Nosiče dobíječů se osazují individuálními dobíječi typu TJL-KL3-1B.

Konstrukční řada ND:

ND12Z                     12 pozic, závěsný

ND24S                     24 pozic, stolní

ND24Z                     24 pozic, závěsný

ND48S                     48 pozic, stolní

ND72S                     72 pozic, stolní

ND96S                     96 pozic, stolní

 

Systém bezkontaktní evidence důlních osobních svítidel

Důlní osobní svítidla výrobní řady KL6L7M, dodávané spol. Montanika, umožňují provoz systému bezkontaktní evidence pohybu osob. Tento systém je založen na „očipování“ svítidla elektronickým čipem, který je po průchodu definovaným prostorem identifikován a zaevidován v systému evidence. Čip je zpravidla integrován v akumulátorové nádobě svítidla, a to buď jako zástřik v plastovém tělese, nebo jako nalepovací čip na svítidlech tam, kde se systém evidence zavádí až dodatečně. Tento systém je dodáván v několika provedeních, včetně možnosti provedení pro plynující uhelné doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu (provedení Ex). Systém se skládá z následujících základních komponent:

          Identifikační čip

Tento čip je konstrukčně integrován v akumulátorové nádobě svítidla, nebo může být umístěn v hlavové části. Z hlediska konstrukce jsou dodávány dva druhy čipů: aktivní a pasivní. Pro potřeby evidence fárajících zaměstnanců se používá zejména čipů pasivních, které jsou rozměrově přiměřené velikosti používaného důlního svítidla KL6L7M a bezúdržbové. V čipu může být uložena buď jen základní číselná informace o nositeli (ID svítidla, dle systému v lampovně), nebo jméno nositele svítidla, ale i ostatní data, včetně např. fotografie, apod.

          Čtecí jednotky

Tyto zařízení umožňují „přečtení“ čipu v terénu. Stabilní čtecí jednotky je možné umístit např. u vstupních dveří do lampovny (výhoda automatického nevědomého zaevidování zaměstnance při opuštění místnosti lampovny), před vstupem do důlního díla (tzv. turnikety nebo určený prostor, kterým musí zaměstnanec projít), apod. Základní dosah čtení pasivních čipů s chybou snímání do 1% je do vzdálenosti 1 metr, při oboustranném osazení turniketu může být jeho šířka i přes 2 metry. Při použití mobilní čtecí jednotky je dosah obdobný, tuto jednotku je možné používat v případě havárie (závalu) k vyhledávání zavalených osob.

          Provozní software

Provozní software umožňuje vlastní evidenci, rozlišuje jednotlivá čtecí místa, zobrazuje výsledky. Pomocí tohoto software ve spojitosti s dalšími komponenty systému je možné ovládání i dalších zařízení (závory, apod.).

          Ostatní

V této skupině jsou ostatní zařízení, nutná pro provoz systému. Jde o datové sběrnice, řídící kontrolery, propojovací vodiče, apod.

 

Sebezáchranné přístroje

 

          Filtrační sebezáchranný přístroj ZL 60

Filtrační sebezáchranný přístroj ZL 60 je určen k jednorázovému použití v prostředí s nedýchatelným ovzduším, s obsahem kyslíku min. 18 % a obsahem oxidu uhelnatého do 1,5 %. Přístroj je určen pro nouzový únik z nedýchatelného ovzduší z podzemních pracovišť např. při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem nebo z ostatních podzemních objektů, kde může dojít ke vzniku tohoto nedýchatelného ovzduší, např. při požáru nebo výbuchu. Přístroj není určen pro použití při běžné činnosti. Přístroj nechrání při žádném nebo nízkém obsahu kyslíku v okolním ovzduší!

Při útěku z ohroženého prostoru, kde okolní ovzduší může obsahovat CO, kouř, prach a jiné škodlivé látky, prochází směs vdechovaných plynů z ovzduší přes hrubý filtr, dále přes filtrační vrstvu (jemný filtr) na spodní části přístroje, kde se odstraní prach a kouř. Následně prochází směs plynů přes vysoušecí vrstvu, kde dojde k odstranění vlhkosti ve vzduchu (vlhkost procházejícího vzduchu snižuje účinnost katalytického filtru). Na katalytickém filtru dochází k oxidaci jedovatého oxidu uhelnatého na nejedovatý oxid uhličitý. Reakce způsobuje produkci tepla, takže vdechovaný vzduch je suchý a teplý. Zahřívání tělesa přístroje značí správnou funkci přístroje.

          Izolační sebezáchranný přístroj ZH 30

Izolační sebezáchranný přístroj ZH 30 je určen k použití v prostředí s nedýchatelným ovzduším. Prostředí, ve kterém může být přístroj použit, nemusí obsahovat žádný kyslík. Přístroj je určen pro nouzový únik z nedýchatelného ovzduší z podzemních pracovišť při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, kde může dojít ke vzniku tohoto nedýchatelného ovzduší, např. při požáru nebo výbuchu. Přístroj není určen pro použití při běžné činnosti.

Přístroj ZH 30 je izolačního typu, tzn. zcela nezávislý na kvalitě okolního ovzduší. Přístroj může být používán i ve velmi vysokých koncentracích oxidu uhelnatého a dalších nebezpečných plynů. Funkce přístroje je založena na chemické reakci peroxidové hmoty s oxidem uhličitým a vlhkostí, obsaženou ve vydechovaných vzdušninách. Při této reakci se odstraňuje oxid uhličitý a vlhkost, uvolňuje se kyslík, což je doprovázeno uvolňováním tepla, takže vdechovaný vzduch je suchý a teplý. Zahřívání tělesa přístroje značí správnou funkci přístroje.

 

Ochranné přilby

 Ochranná přilba Protector Style 600 ABS –  pro použití v podzemí (se závěsem na svítidlo)

Přilba Protector Style 600 ABS je vybavena 8 – bodovým upnutím skořepiny, ventilačním systémem AIRFLOW, izoluje proti dotyku živé části do napětí 1000 V, je použitelná v teplotním rozsahu -30 až + 50 °C. Dále chrání proti nárazu ze strany a je určená i do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů nebo par (Ex). Je samozřejmě vybavena závěsem pro uchycení osobního svítidla a širokým sortimentem doplňků – umožňuje použití chráničů sluchu (sluchátek), ochranných očních zorníků, apod.  

 

 

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.