O nás


MONTANIKA z.s. je společnost zaměřená na hornickou činnost, činnost, prováděnou hornickým způsobem, na provádění průzkumu a dokumentace podzemních prostor. Má praktické zkušenosti z provádění různých báňských a specializovaných prací, zejména v podzemí a má k těmto činnostem příslušná báňská oprávnění.

Rudné doly v Jílovém u Prahy.

Těžba zlata v regionu  Jílovska má velmi dlouhou tradici, přibližně od 13. století můžeme hovořit o těžbě hlubinné. V celé oblasti nalezneme velkou řadu povrchových stop po těžbě prakticky na všech těžených pásmech. V polovině 20. století byla hlavní těžba, včetně následné úpravy těžené zlaté rudy, soustředěna na důl Pepř, který představoval centrum revíru. Další práce již menšího významu, probíhaly také na dolech Rotlev a Radlík, tato důlní díla však již nejsou v podzemí propojena s centrálním revírem. Po ukončení těžby na přelomu 60. a 70. let 20. století byla všechna úvodní a hlavní důlní díla revíru zlikvidována v souladu s plánem ukončení těžby a likvidace revíru.

Od ukončení těžby až do počátku 21. století tak celou několikasetletou těžbu královského kovu připomínaly jen povrchové stopy v krajině a expozice Regionálního muzea. Nesmíme zapomínat ani na historické jádro města, na kterém se výtěžky zlatých dolů sice nepříliš výrazně, ale přesto kladně podepsaly.  Velký vliv však měly výtěžky z jílovského zlata na rozvoj Prahy, a to zejména ve 14. století.

Začátkem 21. století začalo Regionální muzeum v souladu se svým plánem rozvoje muzejní činnosti  rozšiřovat expozici těžby zlata o prohlídkové okruhy umístěné přímo v historických podzemních štolách. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost prohlídky zachovalých důlních děl přímo v terénu ve štole sv. Josefa, ve štole sv. Antonína Paduánského a štole Nová Halířská.

Montanika v oblasti ochrany a propagace báňských památek s Regionálním muzeem již několik let úspěšně spolupracuje. V rámci této spolupráce se Montanika rozhodla umožnit návštěvy části Rudných dolů v Jílovém, tj. dolu Pepř a rozšířit tak možnosti prohlídek podzemí.

Rozsah podzemí, do kterého je umožněn přístup
Přístup je umožněn do historické dědičné Václavské štoly, hlavního důlního díla na úrovni I. patra dolu Pepř v Horním Studeném a vybraná důlní díla na úrovni I. patra dolu. Celková délka základního prohlídkového okruhu je cca 4 km. Na části prohlídkového okruhu je zřízena lokomotivní přeprava osob. Prohlídka podzemí umožní bezprostřední zážitek a poznání prostředí, které přestavovalo pro celé generace jílovských horníků jejich pracoviště, prostředek obživy a je důkazem jejich technické zručnosti.

Přihlásit se na exkurzi je možné na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz.

Spolupráce s jinými subjekty
Montanika při své činnosti rozvíjí širokou spolupráci s ostatními subjekty v regionu Jílovska i mimo něj. V hlavní míře spolupracuje s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. Spolupráce probíhá v praktickém napojení jednotlivých báňských expozic v terénu do logického uceleného řetězce, který komplexně postihuje historii a problematiku dolování na Jílovsku. Dále spolupracujeme se společností HAKI a.s., výrobcem ocelových konstrukcí a lešení, tesařstvím Biskup s.r.o., DUKOM Benešov s.r.o., FERRIT Ostrava, Metrostav a.s., APTO a.s. a Závodní báňskou záchrannou stanicí Odolov.

Komentáře jsou uzavřeny.